Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Υλοποιηθέντα 2008

Οργάνωση και λογιστική παρακολούθηση αποθήκης (Logistics management)
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Τεχνικές πωλήσεων (Τρίκαλα)
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Περιβαλλοντολογικό management - διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος - επιπτώσεις στις επιχειρήσεις (Τρίκαλα)
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Χρηματοδότηση ΜΜΕ (Τρίκαλα)
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Συσκευασία - τυποποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων (Τρίκαλα)
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Μηχανογραφημένη λογιστική - φορολογικά θέματα
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Οργάνωση και λογιστική παρακολούθηση αποθήκης (logistics management)
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Business plan - Marketing plan
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Διοίκηση ποιότητας
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: της ΔΡΑΣΗΣ 8.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...

Εμφάνιση 1-10 από 18 νέα  

< Προηγούμενο 12 Επόμενο >
 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design