Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Εκπαιδεύτηκαν Γραμματείς στον ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών εκπαίδευσε γραμματείς σε θέματα οργάνωσης γραφείου , σε ένα εξειδικευμένο διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:  «Γραμματεία και Οργάνωση Γραφείου».


 
Οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα διοίκησης της γραμματείας, επικοινωνίας και άμεσης επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα αξιοποίησαν τις γνώσεις που κατείχαν, έμαθαν νέες τεχνικές και τρόπους επίλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις  7 & 9/02/2017 στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ με εισηγήτρια την κα Ρούλα Κωτούδη Οικονομολόγος, Πτυχ. Παν. Μακεδονία, ΜΒΑ University of LINCOLN U.K., Σύμβουλος Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design