Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


  Το διάστημα 14-16 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Μουμπάϊ Ινδίας η Παγκόσμια Έκθεση τροφίμων “ANAPOORNA”. Τα προϊόντα προς έκθεση ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:

 
· Προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας της Ε.Ε. (PDO/PGI/TSG και οργανικά προϊόντα)
· Γαλακτοκομικά προϊόντα.
· Φρέσκα και επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά.
· Λάδι, συμπεριλαμβανομένου του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαίων.
· Προϊόντα που προκύπτουν από επεξεργασία σιρτηρών και ρυζιού.
· Κρέας και προϊόντα αυτού.
· Ίνες λιναριού.
· Κρασί PDO και PGI.
 
Η Ε.Ε. θα έχει δικό της περίπτερο, στο οποίο θα εκθέσουν τα προϊόντα τους εταιρείες των Κ-Μ κατόπιν αιτήσεώς τους. Η Ε.Ε. θα καλύψει τα έξοδα του εκθεσιακού χώρου, των workshops και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Έκθεσης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν εξ ιδίων το κόστος του ταξιδιού των στελεχών τους, του καταλύματός τους και της αποστολής των δειγμάτων, ενώ επαφίεται στις ίδιες να επιλέξουν τον αριθμό των εκ μέρους τους συμμετεχόντων ατόμων. 
 
Η αίτηση για συμμετοχή θα πρέπει να κατατεθεί έως την 23η Ιουνίου 2017. Στη συνέχεια η σχετική επιτροπή της Ε.Ε., η οποία σχηματίστηκε ειδικά για την προετοιμασία της Έκθεσης, θα επιλέξει τις κατάλληλες εταιρείες σύμφωνα με τα παρατιθέμενα κριτήρια:
 
· Γεωγραφική ισοκατανομή.
· Προτεραιότητα σε εταιρείες που δεν έχουν ακόμα παρουσία στην Ινδία. 
· Θα ληφθεί υπόψη ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους (εύνοια προς τις μικρό-μεσαίες εταιρείες).
· Θα ληφθούν υπόψη τα προϊόντα με σήμα ποιότητας.
· Θα δοθεί προτεραιότητα σε εταιρείας που δεν συμμετείχαν στην ANAPOORNA 2015 (εξαιρούνται οι ομοσπονδίες ή φορείς που εκπροσωπούν παραγωγούς). 
 
Η τελική πρόσκληση προς τις επιλεχθείσες εταιρείες θα σταλεί στα τέλη Ιουνίου τ.έ., έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αποστολή δειγμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα ζητήματα τεχνικής και οργανωτικής φύσης θα τύχουν χειρισμού από τοπικό πράκτορα σε συνεργασία με την εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., οι οποίοι και θα προτείνουν εγκαίρως μεταφορέα προς τις εταιρείες, με σκοπό την απρόσκοπτη αποστολή, τελωνειακή εκκαθάριση και αποθήκευση των δειγμάτων. Συνιστάται δε στους εκθέτες να συνεργαστούν αποκλειστικά με τους ανωτέρω για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.
 
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, αποστέλλεται συνημμένα η σχετική πληροφόρηση, που μας περιήλθε από την εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., η πρόσκληση προς τις εταιρείες για συμμετοχή, καθώς η φόρμα αίτησης συμμετοχής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://www.worldoffoodindia.com
 
Για αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
Davide.Davolio@eeas.europa.eu

 

 Γίνετε Μέλη  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
 


 


 

Ξυνόγαλο - ΘΕΣ.γάλα
  


 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design