Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


S.O.S. Εισπράξτε τώρα τις ανεξόφλητες οφειλές και αποκτήστε τις πιο αποτελεσματικές δεξιότητες πώλησης

Πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τις τεχνικές είσπραξης ανεξόφλητων υποχρεώσεων.

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν Εμπορικά – Οικονομικά  Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνταν με την είσπραξη οφειλών και χρηματικών υπολοίπων και κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές τους ικανότητες για να πετύχουν την είσπραξη καθυστερούμενων  οφειλών.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design