Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Οργάνωση παραγωγής - προγραμματισμός & έλεγχος

Πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Νοεμβρίου

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να δοθούν  οι μεθοδολογίες των σύγχρονων τεχνικών Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής. Να αναλυθούν οι αρχές της Οργάνωσης και οι διαδικασίες, μεθοδεύσεις, τεχνικές και λειτουργίες του Προγραμματισμού και του Ελέγχου Παραγωγής. Να αναλυθεί ο συνολικός σχεδιασμός, ο χρονικός Προγραμματισμός και η χρήση των  πληροφοριακών συστημάτων  στην Παραγωγική διαδικασία.

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησε το προσωπικό των επιχειρήσεων «ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΒΕΕ και SILKE COLOUR AEBE».

 



Γίνετε Μέλη





  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ




 
 


 









 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design