Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο συνεργασίας ΣΘΕΒ και Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχανίας Κύπρου

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικτύωσης στην Κύπρο, ο ΣΘΕΒ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μεγαλύτερη Εργοδοτική Οργάνωση της Κύπρου.

Η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της ΟΕΒ και του ΣΘΕΒ υπογράφθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2008 στη Λευκωσία από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ Δρ Ανδρέα Πίττα και τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ κ. Νίκο Ρώμνιο.

Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας συνυπογράφθηκαν και συμφωνήθηκαν από τους δύο Φορείς τα παρακάτω:
-  Να προωθούν την ανταλλαγή επισκέψεων επιχειρηματικών αντιπροσωπειών από τις δύο πλευρές.
-  Να ανακαλύπτουν τρόπους συνεργασίας σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.
-  Να ανταλλάσσουν επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία σχετική με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους.
-  Nα παρέχουν πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες, βιομηχανικές διαδικασίες, πηγές χρηματοδοτήσεις, αδειοδοτήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, αιτήματα για joint ventures, αναγνώριση πιθανών συνεργατών.
-  Nα υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που οργανώνουν εταιρείες στις χώρες τους στους τομείς που συμφωνήθηκαν παραπάνω.
-  Να ανταλλάσσουν πληροφορίες για οικονομικά και εμπορικά θέματα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design